سفارش تبلیغ
صبا ویژن


« هوالاوّل »

بی حجاب

بی حجابی

بسیار است از این دست تصاویر بی حجابی و برخورد نیروی انتظامی با این هنجار شکنان اجتماعی. قصدم بیان و نمایش بی حجابی در جامعه اسلامی مان که دچار کرم خوردگی شده است از درون و بیرون نیست ... بلکه حرفم، چیز دیگری ست.

آنانکه به این مسئله معترضند و دغدغه دارند، بسیارند ... هم رواج بی بند و باری و لاابالی گری از سویی و هم برخورد صرفا انتظامی و قهری با این بی قانونی و بی عفتی ها ... هر دو اشتباه است. اما به هر حال نشر تصویر بی حجاب ها، عملی بسیار قبیح می باشد ... به هر حال شاید بی غیرتند و شاید نزدیکانی بی غیرت تر از خویش داشته باشند ... اما به هر حال بنا نیست حال که مرتکب عملی اشتباه گردیده اند بیاییم و تصاویرشان را منتشر نماییم که:
ای داد بیداد ... این بی حجابهایی که می گفتیم اینانند ... بیایید جمعشان کنید ... بگیریدشان، ببندیدشان، برخورد کنید با اینان.

نمایش این عکسها به خودی خود تحریک آمیز است برای برخی جوانان. ترویج فحشاء و منکر است این حرکت و بار منفی بیشتری دارد که یا نمی دانند و یا عده ای متعمدانه دست به انتشار این تصاویر می زنند ... به هر صورت مخالفان و معاندان بهره بیشتری می برند تا دوستان و دلسوزان.

گذشته از اینها چرا تصاویر مروج حجاب برتر  را منتشر نمی کنید که تاثیر مثبتی در جامعه و تاثیرگذاری صحیح داشته باشد؟

خوش حجابی

ترویج حجاب

حجاب برتر

اینها چند تصاویر است از اهدای شاخه گل و کارتی خوش حجابی به دختران محجب به چادر، کار در زمینه حجاب باید اینگونه باشد ... نه قهری و با خشونت. نیروی انتظامی می بایست آخرین مرجعی باشد که با بی عفتی ها برخورد می کند نه اولین و تنها مسئول رسیدگی.

امید آن دارم که شاهد انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی نباشیم... ولو اگر برای آگاه سازی باشد ... چرا که مسئولینمان خوب به این مسئله واقف اند و آگاه.

احیانا اگر فکر می کنید که بی خبرند و نا آگاه، سخت در اشتباهید ... چرا که بد حجاب ها، پوزش می خواهم، بی حجاب ها از این دولت خوب سواری گرفتند و جولان داده اند.

دولت و بی حجابی


نوشته شده در سه شنبه 91/3/9ساعت 3:59 صبح توسط محمدمهدی . ر نظرات ( )