سفارش تبلیغ
صبا ویژن


« هوالاوّل »

همه مشغول تماشای تلوزیون بودیم، اخبار حوادث انگلیس رو داشت نشون میداد.

ناآرامی های انگلیس

من به نسبت نزدیک به تلوزیون بودم و همین باعث شد توجهش به من جلب بشه، اومد جلو و ازم پرسید:
- عمو، اینا که دارن دعوا میکنن بدن؟
گفتم: کدوم یکی ها رو میگی محمد حسین؟تبسم
- همینایی که پلیسا دارن میزننشون دیگه.
- نه عمو، پلیسا دارن اونا رو اذیت میکنن.
- عمو، رهبرشون بهشون گفته که همه مردمو بزنن؟
- خب، آره دیگه، رهبرشون دستور داده.
- عمو چه رهبر بدی دارن، به پلیسا میگه مردم رو بزنن. ما چه رهبر خوبی داریم، به پلیسا نمیگه ما رو بزنن. مگه نه؟وااااای

و رفت سراغ بازیش...

محمد حسین


نوشته شده در چهارشنبه 90/6/2ساعت 6:38 عصر توسط محمدمهدی . ر نظرات ( )

<      1   2   3   4   5